Návštěva z Německa 3.6.2010

Ve čtvrtek němečtí kamarádi přijeli k nám.

Opět pršelo, takže jsme nemohli uspořádat původně plánované soutěže "Letem světem".
To nás mrzelo, ale nenudili jsme se. Zazpívali jsme si, kamarádi si připravili taneční vystoupení, někteří to zkusili s nimi.

A pak jsme soutěžili - například v tom, kdo v tanci zašlápne jinému nafouknutý balónek, kdo udrží při tanci létající talíř na hlavě (nejčastěji letěl k zemi), kdo udělá nejpevnější mumii, nakreslí dvojici se zavřenýma očima ...

Nabídli jsme jim také námi upečené pohoštění, chutnal jim i guláš.

Jen musíme říci, že kluci, a to jak Němci, tak naši, se více zapojovali a bojovali v soutěžích i tancovali. Ještě že máme naši tanečnici Mařenku ...

Řada z nás si prohlížela také kroniky, které s sebou přivezli. Na některých jsme se poznali.

Rozhodli jsme se, že by bylo dobré také si něco takového udělat.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022