JIČÍNSKÝ VELETRH – předání sponzorského daru

Zástupci naší organizace byli pozváni firmou KOBIT s.r.o., která je naším dlouholetým sponzorem, na návštěvu Jičínského veletrhu, který se koná každoročně v areálů firmy. Letos oslavili 20. výročí, a v rámci oslav nám byl předán sponzorský dar ve výši 20 000 Kč, za který moc děkujeme.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022