INDIÁNSKÉ LÉTO - INDIÁNSKÉ VÁČKY

V souladu s indiánským snem si každý bojovník obstaral váček, do kterého uložil určité předměty související s viděním ve snu. Nosil jej pak po celý život zavěšený na krku, nebo jej měl pečlivě uschovaný.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022