Aktuality z Libereckého kraje

Klienti APOSSu Liberec přivítali jaro

Uveřejněno: 18.05.2012| Autor: Bc. Alexandra Stránská

V restauraci U Kořínků v Nové Vsi u Chrastavy se ve čtvrtek 17. května za účasti krajského radního pro sociální věci Pavle Petráčka (ČSSD) uskutečnila taneční zábava „Vítání jara“. Tuto tradiční akci každoročně pořádá APOSS Liberec, příspěvková organizace.

Letošní ročník tanečního odpoledne zahájili ředitelka pořádající organizace Ivana Vodrážková a Pavel Petráček, člen rady kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí, za účasti starosty obce Nová Ves. Setkání se účastnili klienti APOSSu i uživatelé ostatních zařízení pro handicapované osoby v Libereckém kraji.

Akce se zúčastnily i členky Dobrovolného hasičského sboru Český Dub, které se nemalou částkou na uskutečnění akce taktéž podílely. Zpestřením letošního ročníku bylo vystoupení dětí ze ZŠ Nová Ves. Celé taneční odpoledne bylo doprovázeno živou hudbou muzikanta Petra Voslaře Duoband.

Letos se konal již 18. ročník této tradiční odpolední zábavy. Na počtu hostů jsme si mohli povšimnout, že se na akci těšili, protože se po dlouhé době setkali s kamarády z jiných organizací. Pozvání přijali i někteří opatrovníci a rodiče klientů. Muzika roztančila téměř všechny hosty a dobrá atmosféra byla vidět ve tvářích všech zúčastněných,“ sdělil Pavel Petráček.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022