OPATROVNÍCI S UŽIVATELI DOMOVA NOVÁ VES SI UŽILI VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Opatrovníci se potkali s uživateli domova na Vánočním setkání, které uspořádal APOSS Liberec dne 9. 12. 2015 v Nové Vsi.

Všichni účastníci setkání si společně užili sváteční atmosféru. Pozvání přijala i náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Lenka Kadlecová. Vánoční náladu také zpříjemnil, se svým hudebním doprovodem, oblíbený Honza Vopařil.

 „APOSS Liberec podporuje uživatele, aby žili běžným životem, proto si také toto pestré dopoledne užili, tak jako každý jiný člověk, s rodinou a blízkými. Vánoce jsou svátky klidu a splněných přání, a proto věřím, že i pro tyto osoby se splní jejich přání o novém bydlení“ řekla ředitelka organizace Ivana Vodrážková.

Od loňského roku jsme zařazeni do projektu: Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje. Naším plánem je opustit stávající objekt, který se nachází v povodněmi postižené oblasti, chceme, aby uživatelé bydleli v domácnostech s maximálním počtem 6 osob, kde jim bude poskytována podpora dle individuálních potřeb“ řekla dále ředitelka organizace Ivana Vodrážková.

 „V následujícím období bude projekt na podporu transformačních procesů pokračovat. V současné době probíhají jednání o lokalitách vhodných k vybudování nových domácností. Věřím, že se tento proces podaří dokončit, a že tímto krokem zkvalitníme život uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi, tak jako je tomu v jiných organizacích Libereckého kraje, které s tímto procesem mají již zkušenosti“ uvedla náměstkyně Lenka Kadlecová.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022