Centrum denních služeb

Místo poskytování sociální služby:

Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1

Budova APOSS v Zeyerově ulici v LiberciAmbulantní služba

Služba je poskytována v pracovní dny od 6,30 hod. do 19,00 hod.

Poslání
Centrum denních služeb poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Posláním Centra je prostřednictvím nabízených pracovních činností, volnočasových a zájmových aktivit předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a návyky, rozvíjet samostatnost každého uživatele.

Spolupracujeme se ZŠ speciální, odloučené pracoviště Liberec

Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením a osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 7 let.

Cíle Centra

 • Aktivizačními činnostmi upevňovat získané dovednosti a návyky v péči o svou osobu a tím získávat soběstačnost.
 • Rozvíjet sociální vztahy a kompetence uživatelů (nacvičujeme komunikaci v modelových situacích, v obchodě, na nádraží).
 • Formou pracovní rehabilitace získávat a upevňovat pracovní návyky a dovednosti, připravit tak uživatele na možné zaměstnání v chráněné dílně nebo na otevřeném pracovním trhu.
 • Nabízet smysluplné naplnění volného času v zájmových a volnočasových aktivitách.

Rozvojové cíle

 • Poskytovat službu dle individuálních potřeb uživatele (vytvoření menších skupin, zaměření aktivizačních činností na uživatele s PAS a těžkým mentálním postižením, vytvoření cvičných domácností - nácvik běžných dovedností).
 • Zajištění bezbariérové úpravy objektu Centra tak, aby služeb centra mohli využívat i uživatelé imobilní (výstavba výtahu nebo plošiny).
 • Přestěhování administrativy do 2. p. budovy, vytvoření prostor pro aktivizační činnosti pro klienty Domova.

Principy Centra

 • Respektování volby, potřeb a práv uživatele - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, uspokojují jejich potřeby, podporují jejich lidskou důstojnost.
 • Rovnocenný přístup – služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
 • Individuální přístup orientovaný na uživatele služby - uživatelé se rozhodují sami, které služby jsou pro ně důležité a které služby by chtěli využívat.
 • Diskrétnost - důvěrné informace jsou zachovávány.
 • Aktivní účast uživatelů na průběhu služby a poskytování přiměřené podpory - motivací a poskytnutím podpory uživatele rozvíjet soběstačnost, schopnosti a  dovednosti.

Dokumenty

 

 


Naším zřizovatelem je

LK Logotype BLACK 

LK PO BLACK

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu

Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022